Aanpak

Van strategie naar online rendement

De Preface online marketing strategie is een rendementsgerichte aanpak om uw business online te laten groeien. Online resultaat begint bij het opstellen van de business case: het helder krijgen wat u wilt bereiken, formuleren van een missie om deze vervolgens te vertalen naar concrete doelen en doelstellingen.

Meetbare doelstellingen en KPI’s

Tijdens strategische sessies in onze ROI room of bij u op kantoor stellen we vast welke doelgroepen en doelen van belang zijn voor uw business. Op basis hiervan formuleren we samen met u uw online doelstellingen en stellen we de Key Performance Indicatoren (KPIS’s) vast. Gebaseerd op de resultaten uit deze strategie sessies kan er gestuurd worden op ROI, de mediaplanning kan worden opgesteld en er kunnen marketingbudgetten worden gereserveerd.

ROI Driven Online Marketing

  1. Definitie strategie
  2. Formulering & concretisering
  3. Marktonderzoek & planning
  4. Executie & delen van kennis
  5. Data-analyse, rapportage en evaluatie

Pas wanneer er een gedegen strategisch fundament is gelegd, online plannen klaar zijn en de planning is gemaakt, kan er worden begonnen met de online marketing activiteiten. Concurrentie kan worden onderzocht, zoekwoorden analyses worden uitgevoerd, zoekmachine advertising campagnes worden opgebouwd, content wordt geschreven, bannermateriaal wordt vormgegeven, dashboards worden ingericht en alle online marketing campagnes worden actief geoptimaliseerd aan de hand van de beschikbare data. Alle werkzaamheden zijn gericht op het realiseren van de van te voren gestelde doelen.

Door regelmatig kennis met elkaar te delen en actief samen te werken, kom je verder. Structurele kennisdeling geeft een kwaliteitsimpuls aan de samenwerking en ROI. Preface geeft om deze reden het delen van kennis een hoge prioriteit. Onze online marketing diensten zijn bedoeld als middelen om organisaties te ondersteunen bij het verbeteren van hun online rendement en zijn zelf niet het doel. Door middel van onze adviezen en online marketing expertise bieden we onze klanten meer bezoekers, extra conversies en een optimale ROI.

Data-analyse, Rapportage en Evaluatie

Iedere dag vindt er monitoring en analyse van alle marketingcampagneresultaten plaats. De resultaten en actuele trends worden door middel van online dashboards en rapportages inzichtelijk gemaakt. Hierdoor kan de progressie op de doelstellingen uitstekend worden bijgehouden, zodat er indien nodig acties ondernomen kunnen worden om verdere optimalisaties en verbeteringen van het rendement gerealiseerd kunnen worden. Regelmatig worden er meetings georganiseerd, waarbij de resultaten en strategie wordt geƫvalueerd en wanneer nodig kan worden bijgestuurd.

Vanwege onze ROI Driven Online Marketing aanpak genereren we iedere dag vele euro’s aan extra omzet en winst voor onze klanten. Het sturen op van te voren gedefinieerde doelstellingen en KPI’s is waar we bij Preface goed in zijn en waar we direct toegevoegde waarde kunnen leveren!

Hoe kunnen wij u helpen?

Stel uw vraag, neem contact met ons op en wij helpen u graag. Altijd binnen 48 uur een reactie


 

Beoordeel deze pagina

Een reactie plaatsen